Почетна / Вести / СЛОБОДАН ЕРДЕЉАН, НЕ КВАЛИФИКОВАН И УЗ ДВА ПОСТУПКА О ЗЛОУПОТРЕБИ И ДАЉЕ НА ОДГОВОРНОЈ ФУНКЦИЈИ У МИНИСТАРСТВУ

СЛОБОДАН ЕРДЕЉАН, НЕ КВАЛИФИКОВАН И УЗ ДВА ПОСТУПКА О ЗЛОУПОТРЕБИ И ДАЉЕ НА ОДГОВОРНОЈ ФУНКЦИЈИ У МИНИСТАРСТВУ

СЛОБОДАН ЕРДЕЉАН ЈЕ ВЕЋ ДУГО НА ВИСОКИМ И ОДГОВОРНИМ ПОЗИЦИЈАМА БЕЗ ОДГОВАРАЈУЋИХ КВАЛИФИКАЦИЈА А ПОРЕД ТОГА ИМА И ДВА ПРОЦЕСА ЗА ЗЛОУПОТРЕБУ СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА

Ко је Слободан Ердељан, незаконити вршилац дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине

Од оваца, до крупних новаца

Познато је да у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, харају нестручни кадрови. Ипак, међу њима се посебно истиче Слободан Ердељан, садашњи вршилац дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине. Реч је о особи која никада није прочитала ниједан пропис из области животне средине, не разуме шта уопште значи појам животне средине, а не зна чак ни основне радње на рачунару! Али, зна да малтретира подређене и бави се незаконитим пословима. незаконито је на ту функцију и постављен, тврде запослени у Министарству којима је његов терор дозлогрдио па су написали писмо Магазину Таблоид које редакција објављује без скраћења

……

Слободан Ердељан је са места дужности помоћника Милана Бачевића, тадашњег министра природних ресурса, рударства и просторног планирања, разрешен тек 23. јануара 2015. решењем број 119-10988/2014 иако је нова Влада формирана још 27. априла 2014. године што значи да је 9 месеци био помоћник министра претходне Владе. На истој седници Владе је постављен за вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине – Сектор за заштиту животне средине, на шест месеци.

Крајем јула је протеком периода од шест месеци поново именован за вршиоца дужности помоћника министра на период од још три месеца. У првих шест месеци Ердељановог владања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине је по закону био расписан конкурс за попуњавање Ердељановог места али је конкурс из непознатог разлога био поништен и у октобру поново расписан, али није окончан до сада, док је за друга два места помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине био успешно окончан конкурс и изабрани су помоћници министра који испуњавају све законом прописане услове за обављање функције помоћника министра.

Слободан Ердељан уопште не испуњава услове за обављање ове функције. За обављање ове функције је потребно девет година искуства на пословима са високом стручном спремом а Ердељан је тек пре две године дипломирао наводно, на за сада непознатом економском факултету у Београду, како пише у Ердељановој биографији, за време обављања функције помоћника министра Милана Бачевића. Добијену диплому нико за сада није видео и није доступна јавности. Тако да се лако може закључити да се са намером незаконитог опстанка Ердељана на функцији поништи конкурс за место помоћника министра за које је Ердељан вршилац дужности и из истог разлога нови конкурс није завршен.

Слободан Ердељан је имао заиста импресивну професионалну каријеру. Од 1990 – 1999. године – Руководилац сточарске производње „7. јули“ Сурчин; 2000 – 2003 – Помоћник директора Газдинства „7. јули“ Сурчин; 2003 – 2011 – Директор фарме оваца „7. јули; 2011 – 2013 – Директор ДОО „Бистро 1881″ Суботиште ; 2013. године – Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања, вршилац дужности помоћника министра; 2015. године – Министарство пољопривреде и заштите животне средине, вршилац дужности помоћника министра.

Од првог дана је дотични средњошколац био на руководећим функцијама. „Највећи успех“ у Ердељановој каријери је био када је у априлу 2015. године Треће основно тужилаштво у Београду покренуло предистрагу око могућих малверзација са земљиштем некадашњег пољопривредног добра „7. јули“ из Сурчина, које је пословало у саставу ПКБ а позив за саслушање добио је и некадашњи директор овог добра Слободан Ердељан. Како се Ердељан није одазивао на позиве тужилаштва, издат је налог да се он пронађе и приведе. Криминалистичка полиција Београда је расписала потрагу за Ердељаном 15. априла и истог тренутка она је послата свим полицијским станицама и управама – наводи извор „Новости“. Истог дана, међутим, он се одазвао позиву, па је потрага обустављена. За сада није познато како теку предистражне радње и да ли ће против Ердељана бити подигнута оптужница.

Што се тиче Ердељанове стручне владавине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине сви запослени који су били у контакту са дотичним господином су лако могли закључити да није прочитао ниједан пропис из области животне средине, да не разуме шта појам животне средине значи и да не зна како се ради на рачунару. Да би прикрио ове своје недостатке и натерао запослене да га уважавају користи се методама мобинговања и застрашивања запослених.

Свакодневно обилази канцеларије запослених и проверава где се налазе и прети дисциплинским поступцима сваком ко се у том моменту не задеси у канцеларији па макар и био на састанку. Како је изјавио пред својим најближим сарадницима он себе сматра главним у Министарству, чак важнијим од саме министарке Снежане Богосављевић Бошковић и у сваком моменту зна ко шта ради. Један од главних метода испољавања силе је да константно премешта и размешта запослене по канцеларијама и вређа их како не раде ништа. При томе Ердељан ради јако важне послове помоћника министра, поред непрестаног улажења у канцеларије запослених и мобинговања бави се и продајом одела сумњивог порекла и преуређивањем канцеларија за шта свакодневно ангажује мајсторе.

Из разлога што је Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене једно од најважнијих поглавља за приступање Европској Унији, чак трећина прописа ЕУ се односи на животну средину, поставља се питање са којим кадром владајућа елита планира да отвори то поглавље. Уколико Ердељан остане главни човек у ресору животне средине тешко да ће Србија испунити захтеве ЕУ. Да не говоримо о нестручном кадру који је Ердељан ангажовао у Министарству и одласку стручних државних службеника због тортуре коју дотични спроводи постављањем својих родјака и љубавница на најважнијим местима.

23. октобра 2015. је истекло додатна три месеца на које је Ердељан постављен за вршиоца дужности и након тога је прекршен Члан 67а Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014), по коме вршилац дужности не може више бити постављен на ту функцију истеком тог рока, тако што ие Ердељану продужен мандат на још три месеца решењем број 119-10682/2015.

26. јануара 2016. године је Ердељану истекао мандат од три месеца а он је и даље долазио на посао и поред неимања законитог решења да би тек 18. фебруара решењем број 119-14011/2015 Ердељан поново био постављен за вршиоца дужности помоћника министра на период од три месеца почев од 26. јануара 2013. године.

Како се Ердељан лично хвалио њега не подржава нико други до тајкун Миодраг Костић и због тога се министрака Снежана Богосављевић Бошковић није усуђивала да га смени и поред свих кривичних пријава и срамоћења министарства на разним скуповима својом нестручношћу и незнањем, толико о успешној борби против тајкуна.

Ердељан је чак представљао Србију пред Европском комисијом на састанку Пододбора за саобраћај, енергетику, животну средину, климатске промене и регионални развој у Бриселу који је одржан почетком марта 2016. године и за њега и његову пратњу је држава Србија у периоду политике штедње имала да издвоји средства за пут!

Опет се поставља питање шта је овај потпуно нестручан човек, незаконито постављен, без икаквог образовања у области животне средине имао да излаже на састанку и по којем основу му је плаћен пут. Очекујемо од надлежних органа да преиспитају кршење члана 67а Закона о државним службеницима којим се Ердељан држи без испуњења законских услова на месту вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне дуже од годину дана, као и разлоге за поништење по закону расписаног конкурса за његово место помоћника министра за Сектор заштите животне средине, члана 67а Закона о државним службеницима Постављење вршиоца дужности Члан 67а…

До постављења државног службеника на положај, може бити постављен вршилац дужности, на шест месеци, без интерног или јавног конкурса. За вршиоца дужности може се поставити лице које испуњава услове за рад на положају одређене овим законом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу. Интерни, односно јавни конкурс за попуњавање положаја на који је постављен вршилац дужности оглашава се у року од 30 дана од дана постављења вршиоца дужности. У случају да се интерни, односно јавни конкурс не оконча постављењем на положај. Статус вршиоца дужности може се продужити најдуже још три месеца.

Поред тога што се већ дуго налази на позицијама за које нема одговоарајуће школе и квалификације против Слободана Ердељана се воде и два поступка за злоупотребу

Помоћник министра пољопривреде Слободан Ердељан осумњичен је у две истраге, коју води Треће тужилаштво у Београду због могућих малверзација са земљиштем газдинства „7. јул“, које послује у оквиру ПКБ – сазнају „Новости“. У оба поступка је велики број људи, а он се терети за злоупотребу положаја одговорног лица.

Према информацијама до којих смо дошли, полиција је испитивала Ердељана још пре неколико година и то по захтеву Трећег тужилаштва.

„Слободану Ердељану на терет се стављају злоупотребе у време када је био одговорно лице, односно директор у „7. јулу““, потврђено је „Новостима“ у тужилаштву.

„У једном предмету има чак 19 људи против којих су поднете кривичне пријаве. Против свих њих се спроводе истражне радње, а они су осумњичени. И у другом предмету је, такође, велики број пријављених, чак њих двадесетак. И ту се појављује Ердељан.“

Истраге су се отегле, а за то су криви и осумњичени који се нису одазивали на позиве. То је био случај и са садашњим помоћником министра пољопривреде. Када је тужилаштво изгубило стрпљење, дат је налог МУП-у да га пронађе. Криминалистичка полиција је расписала потрагу за њим, али се он, у међувремену, јавио тужилаштву.

Ердељан је био помоћник директора и први човек пољопривредног добра „7. јул“ више од 10 година, од 2000. до 2011. године. У то време доста се манипулисало издавањем вредних ораница у закуп, али и продајом земљишта. Тужилаштво сада покушава да све те могуће малверзације открије, а да се кривци казне.

Ердељан, како нам је потврдио пре два дана, добио је позив за 17. јун да се јави у тужилаштво, али каже да му је полиција рекла да је он „само сведок“. Негирао је да има било какве везе са мућкама са земљиштем пољопривредног газдинства чији је он директор био годинама. Од 2013. је помоћник министра за пољопривреду, а задужен је за природне ресурсе.

У Пољопривредној корпорацији Београд у петак нису хтели да коментаришу истрагу која се води у њиховом Газдинству „7. јул“ у Јакову. Како кажу, надлежни органи треба да раде свој посао. У ПКБ причају да су они били само сагласни о продаји тог газдинства компанији „Ал дахра“ из Уједињених Арапских Емирата, пре три године. До продаје, међутим, није дошло. Пољопривредно газдинство у Јакову бави се сточарском и биљном производњом. Имају фарме јунади у Бечмену, оваца и приплодних јуница, као и фабрику луцеркиног брашна. Годишње обрађују око 4.000 хектара земље, од чега се 600 хектара наводњава.

Извор Таблоид,Новости

Информације о pravdaipravo

Погледајте такође

БРУТАЛНО ПРЕТУЧЕН CAR GO ВОЗАЧ – ТАКСИСТИ ПРЕБИЈАЊЕМ БРАНЕ ПРОСТОР ЗА МОНОПОЛ, БАХАТОСТ И ПЉАЧКУ

Организована сачекуша таксиста са фантомкама у сарадњи са комуналном полицијом Више од 50 окупљених таксиста …

2 коментара

  1. Bilo bi genijalno da ga neko pozove u javnu emisiju i onda lepo ispita o njegovoj diplomi itd. Mislim da on i Prof^2 Dr i vice champion u menagmentu sa MegaTrend-a imaju jako puno zajednickog. Doduse nas Bokica je ipak studirao Ekonomiju u Pristinu a tata je sredio diplomu u naturi (kajmak slanina i rakija). Inace Bokicin Tata je taj koji zavrsi sva zaposlenja za svog Sincica. A smesno je videti tako glupu facu pored kompijutera jer je svima jasno da Bokica barata sa racunarskim vestinama jedne kantaruse 🙂 Za ljude koji su osudjeni da rade sa njim, ne znam mozda da ga posaljete u Juzno Afrcku republiku na seminar, a za poklon mu date majicu sa nekim rasistickim sloganom. Ostalo ce priroda regulisati.

  2. Ovo je ogromna katastrofa jer govori da drzava nije u stanju da obezbedi pravdu za svoje stanovnike niti da zastititi svoju sopstvenu privredu. Kako je moguce da nijedna od drzavnih institucija nije u stanju da vodi posao a onda se pojavi nekakva multi-nacionalna kompanija i njima se to sve jako lepo isplati. Strasno je ocigledno da ova vlada radi o glavi svom narodu. A Slobodan Erdeljan je lice Raka koji prozidere sve pred sobom. U toj prici sudski sporovi se rastezu dok ne zastare, ukraden novac se nikada ne vrati, a mehanizacija se kvari sama od sebe. PKB preduzece je imalo tracak nade sa Rajkom Mandicem koga su ljudi intezivno zvali da Slobodana ne proziva za vise-milionsku kradju. Toliko je Slobodan vazan lik. Znaci poenta ovoga je da je posten covek neprijatelj Srbije jer nemoze jedna Pekabeta da posluje dobro kao Delheze a treba nam samo nekoliko Erdeljana da se to demonstrira. Zato ovaj covek sedi na funkciji za koju nema kvalifikacije.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *