Бесплатни правни савети
ПРАВДА И ПРАВО

Почетна / СЛУЖБЕ

СЛУЖБЕ

Стручна тела Удружења су службе и то:

– Правна Служба,

– Служба за информисање,

– Служба за комуналнe послове,

– Служба за развој економије,

– Служба за развој привреде,

– Служба за културу,

– Служба за развој туризма,

– Служба за просвету,

– Служба за заштиту природе и човекове околине,

– Служба за националне мањине,

– Служба за избеглице,

– Служба за саобраћај,

– Служба за безбедност

– Служба за друшвене делатности

– Служба за здравство

– Служба за социјална питања

– Служба за спорт

– Служба за развој и спашавање села

– Служба за развој пољупривреде

– Служба за урбанизам и грађевинарство

– Служба за верска питања